خانه صخره‌ای با چهره‌ای خشن از نماد ادبیات اسپانیا