طرح منتشر شده‌ی سالن نمایش هاربین شهر پوسان توسط کمپانی MAD