ساختمان اداری

معرفی پروژه فرهنگی، مسکونی و تجاری آمیخته با طبیعت

معرفی پروژه فرهنگی، مسکونی و تجاری آمیخته با طبیعت

شرکت معماری Goettsch Partners (واقع در شیکاگو) و استودیوی هنگ کنگی Lead 8 دست به دست هم داده و برنده رقابت طراحی TODTOWN شده [...]

مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف

ساخت مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف

کاربری: ساخت مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف با این هدف بود که محلی برای گروه های تحقیقاتی مثل شرکت دانش بنیان و ادارات صنعتی مرتبط [...]