میدان نقش جهان اصفهان – تلفیقی از معماری و زیبایی

بازدید و گشت و گذار در یکی از بزرگترین میدان های دنیا ، تجربه جالبی خواهد بود ، به ویژه اگر بدانی که چنین شاهکاری [...]