طراحی داخلی کلینیک دندانپزشکی ۲۵ میلیمتری

بدست | آگوست 28th, 2016|مرکز درمانی|

کارفرمای پروژه طراحی داخلی کلینیک دکتر مشکوه می خواست که فضای کلینیک صمیمی باشد. همین مسئله، انتظارات کارفرما را در