ساخت مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف

بدست | آگوست 24th, 2016|ساختمان اداری, معماری ایرانی|

کاربری: ساخت مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف با این هدف بود که محلی برای گروه های تحقیقاتی مثل شرکت دانش بنیان