طراحی نمازخانه میراث جهانی تخت‌سلیمان

بدست | آگوست 19th, 2016|معماری ایرانی|

تخت‌سلیمان یا شیز (شهر گنجک) یک بنای تاریخی ثبت شده در میراث جهانی یونسکو است که در منطقه تخت‌سلیمان و