معماری و طراحی بی‌نظیر تفرجگاهی در استرالیا

شرکت معماری پیشرو شین تامپسون اقدام به طراحی گردشگاه جدید "سازه های بایرون" در سواحل خلیج بایرون در استرالیا کرده است. این پروژه که بخاطر [...]