زیباترین خانه ویلایی مدرن سال 2014

طراحی ساختمان این خانه ویلایی برای یک زوج جوان و دختر نوجوانشان و در زمینی با مساحت ۸۹۲ مترمربع در نظر گرفته شده است و قرار [...]