ساختمان مشهور شانس در کالیفرنیا با صاحبان ایرانی

بدست | آگوست 31st, 2016|ساختمان مسکونی|

شماره ۱۶۵ در خیابان دانشگاه در پالو آلتو کالیفرنیا را ساختمان مشهور شانس می‌نامند. از این جهت که این خانه