ساختمان متحرک یا تله کابین بزرگ

نه فقط برای یک سال بلکه برای 40 سال تماشاگران توانایی دسترسی به شیب‌های تند کوه‌های Virgolo در شهر Bolzano از کشور ایتالیا را نداشتند [...]