خانه شکیل LP، ساخته شده از بتن و شیشه و چوب

بدست | آگوست 13th, 2016|ساختمان مسکونی|

پروژه معماری این خانه شکیل شامل دو حجم اصلی است: طبقه همکف و طبقه فوقانی. طبقه همکف، کل برنامه های مربوط به