خانه صخره‌ای با چهره‌ای خشن از نماد ادبیات اسپانیا

اگر بتوانید منظره ی قبل از ساخت پروژه‌ی خانه صخره‌ای گائودی را با ساختار فعلی اش مقایسه کنید بدون شک از این طراحی ماهرانه ، شگفت [...]