ساختمان مشهور شانس در کالیفرنیا با صاحبان ایرانی

شماره ۱۶۵ در خیابان دانشگاه در پالو آلتو کالیفرنیا را ساختمان مشهور شانس می‌نامند. از این جهت که این خانه اجاره‌ای در طی دو دهه [...]