معماری پایانه‌ی مسافربری (ترمینال شهری عظیم)

بدست | آگوست 15th, 2016|پایانه‌ی مسافربری|

برای پیشنهاد معماری پایانه‌ی مسافربری kinew ,دفتر طراحی شهری , یک طرح جامع از قبیل ساختمان ترمینال مستقیم لبه داری