معماری پایانه‌ی مسافربری (ترمینال شهری عظیم)

برای پیشنهاد معماری پایانه‌ی مسافربری kinew ,دفتر طراحی شهری , یک طرح جامع از قبیل ساختمان ترمینال مستقیم لبه داری طراحی کرده است . بنابر گزارش [...]