دفتر اداری مدرن ایگو ساخته شده توسط گروه طراحی دیپ

بدست | آگوست 30th, 2016|ساختمان اداری|

دفتر اداری مدرن شهر پکن از کشورچین ، ساختار طراحی سنتی را نادیده گرفته است و از فرم و شکل