طراحی فرودگاه بین المللی شنژن چین

این فرودگاه در ۳۲ کیلومتری شمال غرب شهرستان شنژن قرار دارد که قابلیت پرواز ۴۵ میلیون مسافر را درطول سال را مهیا می سازد که [...]