ساختمان متحرک یا تله کابین بزرگ

بدست | آگوست 11th, 2016|مرکز تفریحی|

نه فقط برای یک سال بلکه برای 40 سال تماشاگران توانایی دسترسی به شیب‌های تند کوه‌های Virgolo در شهر Bolzano