بررسی پروژه‌ی ساختمان سالن نمایش تئاتری در هلند

بدست | آگوست 9th, 2016|سالن نمایش|

این پروژه‌ی ساختمان سالن نمایش تئاتر در شهر اسپیکنیسه واقع در کشور هلند است که توسط استدیو UN ساخته شده است. نگرانی