طراحی و ساخت سالن کنفرانس بین‌المللی

این آمفی تئاتر یا محل کنفرانس یکی از اماکن دیدنی شهر Mons است و این مکان جدید، عامل مهمی برای تجدید حیات اقتصاد خواهد بود [...]