بررسی طرح احداث برج‌های متل قو الماس خاورمیانه

شهر زیبا و توریستی سلمانشهرهمانند دیگر شهرهای شمالی به دلیل آب وهوای معتدل مساعد ومناسب همیشه مورد توجه گردشگران بوده است. در سال ۱۳۸۶ کلنگ [...]