ساختمان اداری نشان – در مشهد + تصاویر

این ساختمان اداری در هر یک از طبقات دارای شش واحد اداری است. در طبقه همکف، دو واحد تجاری و یک راهرو قرار دارد. کل [...]