طراحی نمازخانه میراث جهانی تخت‌سلیمان

تخت‌سلیمان یا شیز (شهر گنجک) یک بنای تاریخی ثبت شده در میراث جهانی یونسکو است که در منطقه تخت‌سلیمان و در ۴۵ کیلومتری شمال‌غربی شهرستان [...]