طراحی معماری سالن نمایش Aleppo در سوریه

بدست | آگوست 31st, 2016|سالن نمایش|

طراحی معماری سالن نمایش Aleppo در شهر aleppo بعنوان سومین شهر بزرگ سوریه واقع شده است که تحت تاثیرمدیترانه ،