ساختمان اداری-تجاری ولیعصر در تهران

بدست | آگوست 3rd, 2016|معماری ایرانی|

موقعیت این پروژه در مرکز شهر و در خیابان ولیصر تهران واقع است. ازدحام و جنب و جوش مردم و