تغییر کاربری مجتمع تجاری چونگ فای در چین

بدست | آگوست 7th, 2016|مجتمع تجاری, مرکز خرید|

تغییر کاربری ساختمان Cheung Fai یکی از پروژه های پیشگام در منطقه Kwun Tong است که سابقا یک منطقه صنعتی