بررسی گالری هنری در شهر جاکارتا اندونزی

پیشنهاد ساخت محل برگزاری اجرای نمایش ها ، ویژگی بسیار برجسته ای برای طراح کمپانی Benoy شد که این طرح را در مرکز خرید و [...]