خانه لوکس دکتر ماندانا افشاریان در کرمانشاه

خانه لوکس دکتر افشاریان که در زمینی با مساحت ۳۱۲ مترمربع در کرمانشاه ساخته شده، دارای سه طبقه و برای یک زوج و دو فرزندشان [...]