مرکز تفریحی

/برچسب:مرکز تفریحی

ساختمان اداره کارآفرینی جمهورى‌ لتونی

ایده ساختمان اداره طی یک طرح پیشنهادی برای مکانی در کنار تپه قلعه رزکنه در یک مسابقه معماری شکل گرفت و هدفش این بود که [...]