طرح منتشر شده‌ی سالن نمایش هاربین شهر پوسان توسط کمپانی MAD

بدست | سپتامبر 1st, 2016|سالن نمایش|

زمانی که از ساختن ساختمانی با چهره ای قابل توجه و منحصر به فرد برای مخاطبان عمومی حرفی به میان