بررسی ساختمان پزشکان ۶ طبقه ای دهخدا قزوین

بدست | آگوست 22nd, 2016|مرکز درمانی, معماری ایرانی|

این پروژه زمانی به ما پیشنهاد شد که سازه ساختمان پزشکان تکمیل شده و مالک از طراحی و نورگیری ساختمان