طرح منتشر شده‌ی سالن نمایش هاربین شهر پوسان توسط کمپانی MAD

زمانی که از ساختن ساختمانی با چهره ای قابل توجه و منحصر به فرد برای مخاطبان عمومی حرفی به میان می آید ، در میان [...]