بررسی پروژه‌ی ساختمان سالن نمایش تئاتری در هلند

این پروژه‌ی ساختمان سالن نمایش تئاتر در شهر اسپیکنیسه واقع در کشور هلند است که توسط استدیو UN ساخته شده است. نگرانی برای چگونگی ساختن سالن نمایشی [...]