ترکیب یک طرح پایدار با معماری مراکز درمانی و بهداشتی

مرکز بهداشت SK Yee Healthy یک پروژه کوچک اما ارزشمند و نمونه ای از معماری مراکز درمانی و بهداشتی است. تیم معماری Ronald Lu & Partners [...]