مقاله طراحی فرودگاه

/برچسب:مقاله طراحی فرودگاه

طراحی فرودگاه روستف‌اون‌دون روسیه

پروژه طراحی فرودگاه روستف‌اون‌دون در جنوب روسیه، بعنوان پروژه‌ای جاه طلبانه با قابلیت‌های طراحی شاخص که ملاحظات اقلیم محلی و زیبا شناسی کاربردی خود را [...]