/برچسب:مقاله

طراحی مجتمع مسکونی در مجاورت مجموعه ورزشی

بدست | آگوست 13th, 2016|بناهای عظیم, ساختمان مسکونی|

بنای Barkli Park یک مجتمع مسکونی با یک مجموعه ورزشی متعلق به “کمیته ورزش مسکو” است. بخش عمده این مجموعه

بارگذاری مطالب بیشتر