موزه حمل و نقل هوایی در یشیل‌کوی استانبول

موزه حمل و نقل هوایی و علوم واقع در منطقه Yeşilköy در جنوب غرب استانبول در همان منطقه ای قرار گرفته که فرودگاه بین المللی [...]