برچسب- نازدلکده مجموعه اقامتی برای 3 خانواده در ایزدشهر، ویلا، طراحی ویلا،دفتر معماری کلیاس کویر،پروژه های برجسته