طراحی جالب مرکز هنری جدید در کره جنوبی

بدست | آگوست 10th, 2016|مجموعه فرهنگی|

مرکز هنری سانچئون بصورت استراتژیک در میان بقایای تاریخی و فرهنگی دیوار قدیم سانچئون واقع شده و بعنوان یک قطب