فرودگاه طراحی شده توسط استدیوی UN

بدست | آگوست 22nd, 2016|فرودگاه|

طراحان این فرودگاه طراحی شده ویژگی خاصی برای تفسیر و تغییر مجدد طرح هایشان برای بارهاوبارها را دارند مانند همان عنصری