طراحی مجتمع مسکونی باغ ناژوان

طراحی مجتمع مسکونی ناژوان در بهار ۱۳۹۰ به شرکت فرایند منطقی درطراحی معماری سپرده شد. مکان این پروژه در منطقه ناژوان اصفهان و در سمت [...]